Thống kê
Quảng cáo
Công trình thi công CLB pida 217 Âu Cơ - Hà Nội
Chuyên mục : Công trình

* Diện tích: 300m2 sàn

* Công trình sử dụng tổ hợp thép đúc I200, lắp dựng trên nền móng cũ cùng sàn bê tông lắp ghép Panel

* Diện tích: 300m2 sàn

* Công trình sử dụng tổ hợp thép đúc I200, lắp dựng trên nền móng cũ cùng sàn bê tông lắp ghép Panel
* Diện tích: 300m2 sàn

* Công trình sử dụng tổ hợp thép đúc I200, lắp dựng trên nền móng cũ cùng sàn bê tông lắp ghép Panel
* Diện tích: 300m2 sàn
* Công trình sử dụng tổ hợp thép đúc I200, lắp dựng trên nền móng cũ cùng sàn bê tông lắp ghép Panel. Được Công ty Cp PT Công nghệ XD PPB Tư vấn và thi công đã giúp chủ đầu tư nhanh chóng đưa công trình vào sử dụng, tiết kiệm thơi gian và tiền bạc


* Địa điểm: 217 Âu Cơ - Hà Nội 
Hình ảnh tại công trình:


Hỗ trợ trực tuyến
Mr Quyết
Điện thoại: 0986.68.3639
Email: Quyet297@gmail.com

P. KINH DOANH
Điện thoại: 0974.02.8089
Email: Quyet297@gmail.com

Video hoạt động